petersbursko-moskiewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszego artykułu, nad drugim więcej nieco rozprawiano. Przedmiot był: o zasiadanie w Senacie biskupów grecko-dyzunickich, przedmiot, który przodków naszych wiele krwi kosztował i był powodem nieobliczonych klęsk dla narodu polskiego. Zastrzeżenie było, że biskupi dyzuniccy, skoro ustanowią synod krajowy i nie będą uznawać za głowę swego kościoła cara petersbursko-moskiewskiego, mogą zasiąść w Senacie. Biskup augustowski [M.] Manugiewicz oponował, za powód dawał przekupstwa tych duchownych, które miały miejsca za Katarzyny II. Kaszt[elan A.] Bieńkowski żądał,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1973. Anna Karenina. T. 2, wyd. 13, przeł. K. Iłłakowiczówna, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.