petersbursko-ryski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Około 95% akcji przejął Rigas Comercbanka w Rydze, spadkobierca przedwojennego Petersbursko-Ryskiego Banku Handlowego. Z powodu strat doznanych przez Polski Bank Komercyjny w czasie kryzysu 1925 r., Rigas Comercbanka wycofał się, odstępując swój pakiet grupie polskiej. Szukając nowych kapitałów do sfinansowania operacji bankowych, Polski Akcyjny Bank Komercyjny nawiązał kontakt z Trust Metallurgiąue Belge-Franęais w Brukseli, który posiada w Polsce wiele uzależnionych od siebie przedsiębiorstw w przemyśle hutniczym, papierniczym, a zwłaszcza elektrycznym (Societe Belgo-Polonaise de Force et Traction Electriąue S.A. w Brukseli,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.