petetekowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyczna). Modyfikacja morfologiczna zachodzi wtedy, gdy wygłosowa samogłoska należąca do tematu fleksyjnego (Cepelia, PKO) dla celów derywacyjnych zostaje potraktowana jako końcówka i odcięta, co pozwala na uzyskanie imiennej podstawy słowotwórczej z wygłosem spółgłoskowym (GPLiA -*■ GPLi GPLi + owski = cepeliowski; PTTK (petete^ka) -»• PTTK (petetek) -> PTTK (petetek) + owski = petetekowski). Warto dodać, że podobna sytuacja zaistnieje w derywatach od rzeczowników nieodmiennych, np. frotee -* frotowy. Modyfikacja fonetyczna natomiast zachodziłaby wtedy, gdy redukuje się liczbę samogłosek wewnątrz tematu/podstawy, np. PPR (pepeer) -> peper -j- owiec...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.