petrarkowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewna sztuczność tych utworów ma swoje źródło zarówno w lekturze, która za wzór służyła, jak w konwenansie życia towarzyskiego, które pędził w Odessie, lecząc się z ran niedawnych, zbyt jeszcze bolesnych. Można by powiedzieć, że bronił się konwencją, literackością przed natarczywymi wspomnieniami i przed myślą o przyszłości. Nie w tych wierszach, które były ćwiczeniem stylistycznym w rodzaju petrarkowskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1952. Mickiewicz, wyd. 5, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.