petrochemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szacuje się, że w latach 1961—1965 nastąpi w woj. warszawskim poważny rozwój przemysłu poprzez budowę ok. 5 nowych zakładów przemysłowych kosztem ok. 4 400 min zł. Budowa rafinerii nafty i zakładu petrochemii w Płocku, o zatrudnieniu ok. 10 000 pracowników, przyczyni się do poważnego rozwoju tego regionu. Kontynuowana budowa fabryki celulozy w Ostrołęce spowoduje szybszy rozwój okolicznych zaniedbanych terenów. Ponadto przewiduje się w województwie budowę nowych zakładów przemysłu chemicznego, przemysłu owocowowarzywnego, materiałów budowlanych i innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.