petrochemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Duklą. Muzeum-skansen przemysłu naftowego powstał z inicjatywy działaczy Stowarzy¬ szenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego, a budowę i rozbudowę tego oryginalnego zespołu muzealnego prowadzi Zarząd Główny Stowarzyszenia poprzez Komisję Główną do spraw Muzeum Naftowego przy rzeczowej i finansowej pomocy przedsiębiorstw zjednoczeń: Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego oraz Centrali Produktów Naftowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.