petrofizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) JAWORSKI ANDRZEJ: Krystalinik Tatr oraz skały podłoża krystalicznego Polski południowej w świetle badań petrofizycznych. „Kwartalnik Geologiczny” — Warszawa 21:1977 nr 2 s. 219—238, tab. wykr. mapy. Rez. Sum. 242/520 SMULIKOWSKI KAZIMIERZ, SMULIKOWSKI WITOLD, BAKUN-CZUBAROW NONNA: Serpentinite stock from the vicinity of Mount Snieżnik (Sudetes). „Archiwum Mineralogiczne” — War...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.