petrolen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 azotu. Jest to układ koloidowy fazy rozproszonej (asfaltenów) i fazy rozpraszającej (petrolenów). W skład asfaltenów wchodzą głównie wielopierścieniowe węglowodory. Podczas ogrzewania asfalteny pęcznieją, spiekają się i ulegają rozkładowi. W skład petrolenów wchodzą substancje olejowe i żywiczne. Składniki olejowe zwiększają elastyczność, płyn121...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerska, Wanda, Malawski, Marek J., Surowiński Jan 1970. Vademecum drogisty. T. 2. Substancje organiczne, Warszawa : Biuro Wydawnicze „Chemia”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.