pięćdziesiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „inicjatywni”, jak np. znany pastor Wins, niedawno wypuszczony przez bolszewików na Zachód) i pięćdziesiętnicy, którzy nie chcą być uległymi i współpracować z ateistyczną sowiecką władzą, są prześladowani. Często odbywają się procesy „sądowe”, w wyniku których podsądni baptyści i pięćdziesiętnicy zostają skazani na długoletnie więzienie i łagry. Ale mimo wszystko bolszewicy nie zdołali wykorzeni, wiary w Boga, nawet wśród młodego pokolenia. Walka na froncie religijnym wewnątrz Związku Sowieckiego trwa. I wszystko wskazuje na to, że religia zwycięży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.