pięciobor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gając temp. ok. 3500 ) do spawania metali oraz magnez— przy fotografowaniu; spośród związków nieorganicznych zastosowanie znalazły jako p. rakietowe m.in. dziewięciowodorek pięcioboru — B5H,. oraiz — jako inicjator reakcji — borowodorek glinu—A1(BH4)3, bądź samoistnie, bądź w mieszaninie z węglowodorami pochodzenia naftowego. Rozwój produkcji p. jest ściśle związany z rozwojem przemysłu hutniczego, energetycznego, chemicznego oraz motoryzacyjnego i lotniczego; obecnie coraz bardziej rozwija się przemysł p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.