pi-zero

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Punkt ten (D) również leży na otrzymanym drogą obliczeń torze cząstki lambda-zero. Staje się więc jasne, że cząstka lambda-zero i dwa fotony gamma powstały w punkcie D w rozpadzie innej cząstki; z obliczeń wynika, że cząstką tą musiał być barion ksi-zero o masie 1316 MeV, który rozpadł się na cząstkę lambda-zero 1 mezon pi-zero, mezon bardzo szybko rozpadł się na dwa fotony gamma, a te z kolei dały początek parom elektron-pozytron. Cząstka ksi-zero, podobnie jak lambda-zero, nie zostawiła śladu, ale i tu możemy obliczyć kierunek jej toru. Przedłużając go wstecz, natrafiamy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majewski, Karol (wyb.) 1967. Na tropach cząstek, przeł. W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.