pikosekunda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzisiejsza technika posługuje się milionowymi częściami sekundy. Obecne grodki elektroniczne umożliwiają realny pomiar odstępów czasu rzędu pikosekundy (milionowa część milionowej części sekundy). Aby uzmysłowić sobie jej wielkość, należy zauważyć, że w ciągu jednej pikosekundy światło przebiega odcinek drogi 0,3 mm. Fizycy operują (na razie teoretycznie) jednostką zwaną jednostką elementarną czasu, tyle razy mniejszą od pikosekundy, ile razy pikosekunda jest mniejsza od sekundy. Wynos i ona 1.10-** sekundy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.