piosenkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Orientacja meliczna w dobie romantyzmu występowała jednakże również w liryce nieludowej (Pieśni Janusza Wincentego Pola. poezja powstania listopadowego), w wierszach zamyślanych piosenkowo, bojowych, miłosnych, patriotycznych i osobistych. W tym nurcie kultywowany był „romans przy fortepianie”, czyli romanca. Owszem, skłania się taki wiersz nieraz ku postaci niemelicznej, lecz wolno chyba nazwać romansem monodycznym Mickiewicza wiersz Do M., Słowackiego Przeklęstwo i Rozłączenie. Norwida Czemu, Kra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.