pirata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale Mickiewicz nie brał Korsarza dosłownie, jak my dzisiaj, tylko obrazowo. Zdawało mu się, że Byron nie zwykłego piratę w tym poemacie opisał ale Napoleona. W wykładach paryskich szeroko rozwiódł się nad tern przypuszczeniem i wywód swój zakończył: »I suoi pensieri in Iui dormir non ponno«, położył za dewizę poematu, w którym chciał go odmalować« (Lit. słów. III. 23)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.