pirofosforawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczepieniem wszystkich atomów wodoru. Do najważniejszych k.f., których skład został dokładnie oznaczony, należą: H3P1+02 — kwas podfosforawy, H3P3+03 — kwas fosforawy, H4P|+Os — kwas pirofosforawy, H4PJ+0» — kwas podfosforowy, H4P|+Ot — kwas pirofosforowy (dwufosforowy), H3P04 — kwas ortofosforowy, HsP|+Oio — kwas trójfosforowy, wyżej skondensowane k.f. o ogólnym wzorze H„t2P,f+03n+2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.