pisarz-marynista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski i T. T. Jeż. By uczynić zadość różniczkującym się organizacyjnym potrzebom swych członków, Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy tworzyło poszczególne sekcje, a nie brakło takich jak: „języka polskiego",, powstałej z inicjatywy Reymonta, „w celu uświadamiania zjawisk, zachodzących w języku polskim dawniejszym i dzisiejszym, i czuwania nad jego czystością w mowie i piśmie", sekcji teatralnej założonej przez grono ówczesnych reformatorów scenicznych: Franciszka Siedleckiego, Mieczysława Limanowskiego, grupę „Teatru Artystycznego", Mariana Dienstl-Dąbrowę i in. Powstała nawet (już po wojnie w 1918 r.) sekcja pisarzy-marynistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wroczyński, Kazimierz 1957. Pół wieku wspomnień teatralnych, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.