pisarz-pozytywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) interesował się Piotr Chmielowski. Podobnie Aleksander Świętochowski, którego prace w kwestii chłopskiej nie pozostają bez wpływu na etnografów i przesunięcie nacisku w badaniach etnograficznych z kwestii narodowej na chłopską. Współpracowali z etnografami też pisarze-pozytywiści, jak Orzeszkowa, wcześniej Kraszewski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.