pisarz-propagandzista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rialu. Pisarz-działacz to literatura ożywiona instynktem społecznym, konfliktowa i gorąca, szukająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem społecznym, współdziałająca w jego ożywianiu i uświadamianiu, literatura bez spoczynku i ciszy — żyjąca w książkach i dyskusjach, tekstach i spotkaniach, publikacjach i działaniach. Pisarz-propagandzista to literatura gotowych treści upowszechniająca to, co znane i ustalone, potwierdzone pieczęcią oficjalnej akceptacji, poszerzająca co najwyżej zasięg tych treści, wykorzystująca w tym celu wszystkie dostępne środki: od artykułu do książki, od faktomontażu do telewizyjnego okienka. Chciałoby się wiedzieć, jaka jest, a zwłaszcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej 1983. Spoiwa. Refleksje krytyczne, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.