pittingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niem spowodowany jest wytworzonym stanem ściskających naprężeń własnych oraz umocnieniem WW przedmiotu nagniatanego. Stwierdzono również, że na zużycie kontaktowo-zmęczeniowe w sposób zasadniczy wpływa gęstość, wielkość oraz głębokość zalegania grafitu, który wpływa na mechanizm powstawania wyrw pittingowych. Jeśli wydzielenie grafitu położone jest w pobliżu powierzchni, to uzyskuje się wyrwę niewielką rozmiarami. Jeśli w sąsiedztwie nie ma innego grafitu, to od takiej wyrwy nie rozchodzi się pęknięcie. Próbka taka nawet pod działaniem dużych obcią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laber, Stanisław 1985. Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.