plan-program

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kresu działania, jak np. zapoczątkowane w r. 1933 słynne zagospodarowanie doliny rzeki Tennessee w USA, położonej na obszarze 7 różnych stanów amerykańskich. W okresie powojennym, w obliczu powszechnych trudności powstały w szeregu krajów zachodnich całościowe plany-programy — w odróżnieniu od „imperatywnego" charakteru planów gospodarczych w państwach socjalistycznych. I tak np. ogólny „plan" amerykański stanowi właściwie tylko raport dotyczący ekonomicznej działalności rządu za rok ubiegły. Natomiast w Anglii wydaje się corocznie (od 1947 r.) tzw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.