platonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Może przesadnie mówi o oddźwięku doktryny metafizycznej: „że (dla umysłów średniowiecznych) piękno jest aspektem bytu i człowiek jest tym bliższy piękna, im bliżej stoi jego metafizycznej bazy“ — ale przekonywa istotnie, gdy mówi o związku z ideami św. Bonawentury, z Roman de la Rosę i z rozwijaną przez platonistów estetyką brzydoty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.