platonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I. PROBLEMATYKA ONTOLOGICZNA LOGIKI MODALNEJ Przełomowym okresem dla logiki było powstanie logik nieklasycznych, które wyznaczyły nowe perspektywy metalogicznych badań i ukazały w nowym świetle filozoficzną problematykę logiki. Ale już logika klasyczna kryje pewne założenia ontologiczne, mimo że jej geneza bliższa jest podstawom matematyki niż filozofii. Stawiane w filozofii logiki założenia platonistyczne czy nominalistyczne ingerują w wybór odmiennych języków, dopuszczających lub odrzucających w swych semantykach przedmioty ogólne; jeszcze inne założenia, dawane z pozycji realizmu czy partykularyzmu decydują o charakterze terminów pierwotnych, którym w semantyce odpowiadają jakości lub indywidua1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.