pobalzakowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Balzak! Tylko Balzak, nigdy Dostojewski, za którym nie można pójść, który nie zostawia człowiekowi wyjścia, który jest samą agonią. Dostojewski: nad urwiskiem stąpasz ścieżką cienką jak nitka; naśladowcy muszą skręcić kark! Co innego linia pobalzakowska: olbrzymie podmiejskie place przygotowane pod nowe budowle. Na tych terenach każdy, o każdym czasie, w każdych warunkach, może się pobudować w stylu i w duchu, w jakim tylko zapragnie! W całości osiedle zaplano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Adolf 1958. Niebieskie kartki. Ślepe lustro tych lat, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.