pobocznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do utrwalenia punktów triangulacyjnych i końców baz (podstaw) używane są specjalnego typu znaki naziemne i podziemne osadzone centrycznie. Oprócz tego zakłada się dla każdego punktu znaki dodatkowe, tzw. poboczniki w odległości 10 m od znaku głównego na linii przechodzącej przez ten znak w kierunku północ-południe. Jest to tzw. utrwalenie wieloznakowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.