podetap

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. etap rozwoju przemysłu wielkokapitalistycznego, zapoczątkowany pod koniec XIX wieku, a trwający do II wojny światowej. Pierwsza wojna oraz okres światowego kryzysu ekonomicznego dzielą ten etap na dwa podetapy. W pierwszym nastąpił poważny wzrost produkcji przemysłowej, uwarunkowany postępem technicznym oraz ogólnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rajman, Jan 1965. Uprzemysłowienie a przemiany ludnościowo-osadnicze województwa opolskiego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.