podfunkcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elementem maksymalnym w kracie o numerze 1 jest /0, elementem minimalnym jest /3, a kresem górnym dla podfunkcji fx i f2 jest /4, a dolnym/3. Zauważymy również, że niektóre spośród narysowanych krat są parami symetryczymi np.: krata 1 i krata 8, krata 2 i krata 7 itd. Symetria ta wynika z następującej własności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.