podjodyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) związki z tlenem, np. pięciotlenek jodu J206 — bezwodnik kwasu jodowego (substancja krystaliczna, mająca właściwości utleniające). Z kwasów tlenowych znane są: 1) kwas podjodawy HJO, trwały tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych ; jego sole podjodyny są nietrwałe, podczas ogrzewania utleniają się do jodanów; 2) krystaliczny kwas jodowy HJOs, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, mający właściwości utleniające; jego solami są —* jodany; 3) kwas nadjodowy HJ04, wydzielany z roztworów w postaci hydratów HJ04• 2H.O, tworzy trwałe sole nadjodany. Znane są łatwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.