podklatka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) d) akcentowość - przy pomocy nawiasu (tj. w razie ujawnienia się opozycji formy akcentowej i formy bezakcentowej w danym przypadku, liczbie i - ewentualnie - wartości poprzyimkowości w odpowiedniej klatce lub podklatce paradygmatu zapisuje się kolejno formą akcentową i bezakcentową, ujmując drugą z nich w nawias) . — 1. 	Paradygmaty zaimków bezliczbowych o jednej kategorii fleksyjnej: [dla oszczędności miejsca w różnych kolumnach podane zostały paradygmaty różnych leksemów):...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.