podkorpus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Korpus składał się z pięciu podkorpusów: języka tekstów popularnonaukowych, publicystyki, drobnych wiadomości prasowych, prozy artystycznej, dramatu artystycznego, przy czym materiał pochodził z lat 1963-1967. Weszły do korpusu nie całe teksty czy też dłuższe ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pio­trowski, Tadeusz 1994. Z zagadnień leksykografii, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.