podkryterium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kontrowersyjność tego założenia osłabia fakt, iż kryterium „tematyczne” jest powszechnie przyjmowane jako „podkryterium” przy bardziej szczegółowym podziale (różnicowaniu) stylu naukowego (na style różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)9. Oczywiście zasadność kryterium „tematycznego” znalazłaby potwierdzenie dopiero wtedy, gdyby się okazało, że wyróżnione na jego podstawie odmiany odznaczają się jako cechami swoistymi czymś więcej niż tylko swoistym „tematycznym” słownictwem (terminologią). Sądzę, że język polityki ten warunek spełnia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.