podlaskobielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zanie najwłaściwsze. Względy semantyczne nie pozwalają na zaakceptowanie formy białopodlaski. Człon biało- nie jest tu członem określającym, jak to ma miejsce w przymiotnikach typu zielonogórski, jeleniogórski, nowosądecki, lecz członem określanym. Forma podlaskobielski — teoretycznie umotywowana — nie ma uzasadnienia we współczesnym poczuciu normy językowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.