podsekretarzowa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Macie teraz taki rząd bolszewicki — mówiła do niego nieustraszona pani podsekretarzowa stanu — że żaden porządny człowiek do was pójść nie może. Myśmy musieli (tzn. rząd polski) zamiast mojego męża posłać tam socjalistę Łukasiewicza! To naprawdę wstyd!” Franęois...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wysocki, Alfred 1974. Tajemnice dyplomatycznego sejfu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.