podstemplować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1945 roku, gdy bez ludnych zleceń, bez zapłaty, tłumili dogasające szczątki bloków, rozebrali bunkry niem eckie i uzyskanym materiałem drzewnym podstemplowali cały blok B, zniszczony bombą lotniczą. Jednocześnie wszczęli starania u władz o przyznanie kre" dytów na odbudowę Osiedla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.