podszlifowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 12-3. Korygowanie ostrza wierteł krętych: a) przez zmniejszenie kąta wierzchołkowego podwójnym zeszlifowaniem (dotyczy wierteł do materiałów twardych i kruchych), b) podszlifowanlie ścina dla zmniejszenia kąta skrawania w pobliżu osi wiertła (zalecane dla wierteł do stali mało- i średniotwardych), c) podszlifowanie pomocniczej powierzchni przyłożenia dla zapobieżenia zakleszczeniu się i łamaniu wiertła, d) i e) wykonanie rowków na powierzchni przyłożenia i natarcia do łamania wiórów, co zwiększa dwukrotnie trwałość wiertła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brodowicz, Wacław 1973. Obróbka skrawaniem, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.