podteoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) X Najważniejszą różnicą pomiędzy tym określeniem a definicją podaną przez Nowaka jest postulat, aby równości (18) były twierdzeniami w pewnej podteorii Y, nie zawierającej żadnego z twierdzeń o nieistnieniu przedmiotów spełniających warunki idealizujące. Konkretyzowanie bowiem polega na modyfikowaniu zależności będącej następnikiem danej implikacji idealizacyjnej, a więc w gruncie rzeczy na użyciu w owym następniku innych funkcji. Ale funkcje te nie mogą być całkiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.