poduniwersum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są one twierdzeniami innej teorii zbiorów, mianowicie teorii Zermelo. Gdyby więc odpowiedź na nasze pytanie była twierdząca, to istniałaby formuła, której zmienne ograniczone byłyby do tegoż poduniwersum, a która obejmowałaby dokładnie teorię zbiorów Zermelo. Wiadomo jednak z pracy Wanga i McNaughtona, że teoria zbiorów Zermelo nie redukuje się do jednego aksjomatu.22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Quine, Willard Van Orman 1986. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.