poemat-hymn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 42 LITERATURA POLSKA dnolitości owej wizji świata i bohatera, w której osobliwa stylizacja na prymityw wyraża jak gdyby chęć ukazania reakcji uczuciowych romantycznego prostaczka, dziecięcia natury źle znoszącego pęta cywilizacji, choć wcale nieobcego jej niektórym, wyrafinowanym smakom, lekturom, pojęciom. Przystępuję do ciebie — to poemat-hymn i zarazem spowiedź, wyznanie poety, który mówi o swoim nieprzystosowaniu do świata, manifestuje wobec niego zarówno uczucia pokory, jak romantycznego wyzwania i walki, a wszystko to w swoiście kalekującej poetyce łamanej składni i fleksji, anafor i archaizmów, nawiązujących do poezji średniowiecza i przywodzących na myśl Villonowski patronat, wyraziście obecny w tym utworze, manifestującym własną „inność” i obcość wobec świata uporządkowanego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.