poeta-refleksjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dostrzec w nim można niejedno, jakby rodowe, podobieństwo do Raka: są to obaj poeci-refleksjoniści, którzy z bystrej obserwacji otaczającej ich rzeczywistości ciągną pożywkę dla swych uwag poetyckich o sensie życia. Podobni sobie i w tym, że, niełakomi poklasku, z utworami swymi nie cisnęli się do drzwi redaktorskich, choć dając folgę jakiejś nieprzepartej wewnętrznej potrzebie wypowiadali się mową wiązaną przez całe życie. Marzec więcej niż Rak dał się poznać współczesnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1974. Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.