poeta-szambelan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiersza Portret Kiopka („Tygodnik Wileński” 1818). Niefortunną, nie wyjaśniono bowiem przy tej okazji, że wiersz ów nie był napisany w imieniu własnym poety, ale w imieniu Józefa Bielawskiego, co automatycznie odsuwa od Trembeckiego straszny zarzut, że przyrównał się do „szpica faworytnego Jego Królewskiej Mości”. Zarzut, jak wiadomo, bezustannie kierowany pod adresem poety-szambelana.6 4. 	Mniejsze zainteresowanie budził, jak zwykle, dramat polskiego Oświecenia, reprezentowany jedną tylko właściwie, ale dość poważną pozycją, a mianowicie pierwszą od dwustu lat edycją tragedyj i komedyj hetmana Wacława Rzewuskiego (1706—1779), opracowanych i poprzedzonych wstępem przez Janinę Majerową.7 Starannie wyda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.