poetka-laureatka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzinnego miasta i mogła pooglądać stare kąty. Poprzedniego wieczoru przed oficjalnym wręczeniem nagrody odbyło się w sali Klubu Literatów, znajdującej się obok celi Konrada, opisanej w Mickiewi- { czowskich Dziadach, spotkanie z poetką-laureatką, | na którym w imieniu kobiet wileńskich wręczono pannie Iłłakowiczównie „gustowny album fotografii Wilna”. 4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baranowska, Agnieszka 1986. Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.