poglądowo-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dłem wiedzy. Ich wprowadzenie do szkół unowocześnia proces nauczania, zmienia proces uczenia się, czyni go bardziej interesującym i efektywnym, umożliwia łączenie teorii z praktyką, pozwala przejść od nauczania werbalnego do nauczania poglądowo-aktywnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.