pogorzelczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomo, że w Siedlcach istnieje komitet pogorzelczy, na którego rę:e przysyłano zapomogi z całego kraju. Otóż w ostatnich czasach w łonie komitetu tego utworzyła się mniejszość tak harda, że wbrew głosom większości swoich kolegów, wbrew opinii publicznej i — powiedzmy prawdę — wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowiła wybudować 2 drewniane baraki, każdy 0 60 mieszkaniach za sumę rs 4500 zebraną ze składek. Szczę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.