pokoleniologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tecznych ustaleń. Sam jeszcze odczuwam potrzebę dalszych precyzji, ale jednocześnie — brak takowych wytykając innym — czuję się zobowiązany do podjęcia ryzyka własnych podziałów pokoleniologicznych. Jeśli przydadzą się one nam choćby jako hipoteza robocza, choćby jako materiał do staranniejszej obróbki myślowej, nie będą bezużyteczne dla zrozumienia ważkich prawd historyczno- czy krytycznoliterackich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.