pokombinowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny, zaś Słownik K. K. jedyny imienny cytat podaje dopiero z Kraszewskiego. Zawiera to hasło także Słownik wił. Rozpowszechnienie się radykalnego w znaczeniu gruntowny, podstawowy, zasadniczy nastąpiło już w latach trzydziestych w publicystyce emigracyjnej; np. „Od pokombinowania przyzwoitego władzy z usposobieniem, potrzebaini i resursami narodu zależy radykalne rozwiązanie kwesty i bytu niepodległego Polski”, TDP Kwest. I 24; toż Janowski Słownik 5v, Lelewel Wybór 282...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pepłowski, Franciszek 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.