pokopernikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczniejszy postęp astronomii pokopernikowskiej nastąpił dopiero w wyniku postępu i rozwoju instrumentalistyki astronomicznej w drugiej połowie w. XVI. Pierwszym, który około r. 1560 w Kassel położył podwaliny pod większe i nowocześniejsze obserwatorium europejskie, był Wilhelm IV, landgraf heski. Przyrządy w Kassel oparto na wzorach śre...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzycki, Jerzy, Markowski, Mieczysław, Przypkowski, Tadeusz 1975. Historia astronomii w Polsce. T. 1, Wrocław etc. :ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.