poliamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) c li o skondensowane z pierścieniami aromat. Otrzym. najczęściej z bezwodnika piromelitowegó i diaminy aromat. Synteza przebiega w dwóch stadiach: najpierw przez poliaddycję bezwodnika z diaminą powstaje rozpuszczalny (np. w dimetyloformamidzie) kwas poliamowy, a następnie w podwyższonej temp. pod próżnią następuje policyklizacja (zamknięcie pierścieni imidowych) z wydzieleniem wody; powstaje nietopliwy i nierozp. poliimid. W ten sposób wytwarza się termoodpome folie i powłoki lakierowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.