policyjno-szpiegowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych; do oporu wobec reform J. przyczyniła się także jego polityka germanizacyjna; wybuchły rozruchy w Niderlandach i na Węgrzech (1787-89). Dążąc do ich bezwzględnego stłumienia, J. udoskonalił i rozbudował aparat policyjno-szpiegowski i zaostrzył cenzurę druków. W polityce zagr. doznał poważnych niepowodzeń; nieumiejętność skoncentrowania zabiegów o rozszerzenie terytorialne państwa zagroziła wojną z całą koalicją państw z Prusami na czele (1778); w wojnie z Turcją 1788-91 poniósł klęski, które skompromitowały mocarstwowe stanowisko Austrii; zgnębiony rozlicznymi trudnościami i niepowodzeniami ódwołał przed bezpotomną śmiercią część wprowadzonych reform, wiele innych zniósł jego brat i następca, Leopold II...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.