polietiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo ogólnie przyjętego stanowiska [22], że marskość wątroby jest chorobą polietiologiczną, w której liczne, sumujące się lub potęgujące swe działanie czynniki wpływają ostatecznie na pojawienie się marskości, tylko u 21 proc. naszych chorych można było wykryć w wywiadach grupy czynników: alkohol, przebyta żółtaczka zakaźna i dur brzuszny; dystrofia pokarmowa i alkohol; zimnicę i alkohol. W innych statystycznych uję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.