polifenyloalanina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Praca Nirenberga i Matthaei umożliwiła bezpośrednie zaatakowanie problemu kodu genetycznego. Specyficzna synteza polifenyloalaniny na matrycy z kwasu poliurydylowego oznacza bowiem w przypadku kodu tripletowego, że trójka uracyli UUU koduje aminokwas fenyloalaninę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.