polifonik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) perkusja 35, 135. 273, 287. 318. 325 perkusja współczesna 189-191 pisanie muzyki 10 pogłos 53 pojęcia teoretyczne 23 pokolenie muzyczne 163 pokrewieństwa akordowe 193 pokrewieństwa tonalne 90 ■polemiczny' utwór 244 poliagogiczne utwory 183 polichóralna muzyka 198, 199 polifonika 114, 118 polimetria 191-192, 213 polirytmia 213 politonalność 125, 126, 192-193, 226 politonalność sukcesywna 193 politonalność symultatywna 192-193 połączenia pomiędzy akordami 90 ponadparametrowe komponowanie 193195 pop 149 porządek dźwięków w serii 46 poszukiwania 12 potencjometr 52 powiązania funkcyjne 24 poznawanie muzyki przez analizę 22 praca motywiczna 115 praca nad muzyką elektroniczną 50-51 praca w studio elektronicznym 54 predeterminacja 33 preparacja fortepianu 77 preparacja instrumentu 29 proces tworzenia w muzyce 201 programowana muzyka 10 programowanie muzyki 31, 32, 33, 54, 220 programowa muzyka 63 progressive jazz 102, 228 przedmioty dźwiękowe 145,195-198,335 przekształcenia elektroniczne 120 przekształcenia wyjściowego materiału 112-113 przestrzenna muzyka 198-199, 308-309, 338 przestrzeń wyimaginowana w muzyce 28 przestrzeń wykonawcza 224-225 przetwarzanie 120 przewidywalność procesu muzycznego 37 przypadek 11, 17-18,19-20, 31-32, 3738, 299, 307, 311, 329 przypadek sterowany 178 przypadkowy .rozsiew" materiału 13 indeks rzeczowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.